Thông báo thời gian nhận hàng tết 2020- vận tải đường sắt

Thông báo nhận hàng tết 2020 gửi ô tô xe máy, chuyển đồ bằng đường sắt của công ty chúng tôi. Trân trọng thông báo với quý khách như sau:

1- Với vận chuyển ô tô bằng đường sắt quý khách vui lòng gửi trước ngày 21 tháng Chạp âm lịch- Tức ngày 15/1/2020- Sau ngày 21 tháng chạp nếu Quý khách có nhu cầu vận chuyển vui lòng thông báo trước!

2- Với hàng hóa khác và xe máy vui lòng chốt vận chuyển trước ngày 15 tháng Chạp âm lịch tức ngày 9/1/2020

Công Ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa đường sắt
■ Tel:   09045279970966695272
■ Website: duongsatbacnam.vn
■  Facebook của Cổ phần Dịch vụ Đường Sắt: https://www.facebook.com/duongsatbacnam.vn
■ Email: duongsatbacnam.vn@gmail.com

Tags: